Grŵp Trawsbleidiol - Haemoffilia a Gwaed Halogedig - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol