Grŵp Trawsbleidiol - Canser - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol