Grŵp Trawsbleidiol - Plant sy'n derbyn gofal - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol