Grŵp Trawsbleidiol - Lluoedd Arfog a'r Cadetiaid - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol