Cyfarfodydd Preifat - y Pwyllgor Deisebau

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Deisebau benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

Math o fusnes: Cynnig Trefniadol

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014