Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona

Consideration of Legislative Consent Memorandums for the Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill in accordance with Standing Order 29.4.

The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill was introduced in the House of Commons on 9 May 2013.

 

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/11/2014