P-04-475 Yn eisiau – Bysiau i Feirionnydd

Wedi'i gwblhau

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i:

  • Adolygu’r arian a ddarperir ar gyfer gwasanaethau bysiau gwledig i sicrhau bod gwasanaethau digonol ar gael ar gyfer Gwynedd yn ei chyfanrwydd, ond yn benodol ar gyfer de Meirionnydd.
  • Ystyried rhoi sicrwydd bod arian ar gael i ddarparu ar gyfer gwasanaethau ychwanegol, er mwyn ei gwneud yn haws i gyrraedd gwasanaethau iechyd, addysg a chyflogaeth, ac i gefnogi economi a thwristiaeth yn yr ardal.

Prif ddeisebydd:  Barbara Snowball

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor: 30 Ebrill 2013

 

Nifer y llofnodion : 174

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 07/03/2017 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb ar y sail nad yw'n bosibl i fwrw ymlaen â'r mater o ystyried yr anhawster o ran cysylltu â'r deisebydd, a'r ffaith bod y ddeiseb wedi cael ei hystyried fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i Fysiau a Chludiant Cymunedol yn y Pedwerydd Cynulliad.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/04/2013