P-04-459 Cysylltiad rheilffordd uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i ganol Caerdydd a gorllewin Cymru

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddatblygu cysylltiad rheilffordd uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i ganol Caerdydd a gorllewin Cymru.

Mae angen mawr am linell reilffordd gyflym uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i orsaf drenau Caerdydd Canolog (ac i orllewin Cymru) fel bod y gwasanaethau a
r ddarpariaeth briodol ar gael yn ein Maes Awyr Cenedlaethol ar gyfer ymwelwyr cenedlaethol a rhyngwladol. Mae gorsaf reilffordd yn y Rhws eisoes, syn llai na milltir or maes awyr. Maen gyfle na ddylid ei golli i estyn y llinell i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd fel y gall teithwyr o bob rhan or byd neidio yn syth ar ôl glanio ar drên syn mynd â nhw i brifddinas Cymru a thu hwnt i hynny.

 

Prif ddeisebydd: Cymru Sofren

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  5 Mawrth 2013

 

Nifer y llofnodion:  35

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Dogfennau