P-04-454 Gwahardd yr Arfer o Ddal Swyddi fel Cynghorydd ac fel Aelod Cynulliad ar yr un Pryd

Mae’r deisebydd yn gofyn i Lywodraeth Cymru gyflwyno deddfwriaeth i wahardd yr arfer y mae saith Aelod Cynulliad yn ei ddilyn ar hyn o bryd sef dal DWY swydd etholedig ar yr un pryd, sef swydd fel Cynghorydd o fewn awdurdodaeth Cymru yn ogystal â swydd fel Aelod Cynulliad etholedig yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Prif ddeisebydd: Nortridge Perrott

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  29 Ionawr 2013

 

Nifer y llofnodion:  52

 

Trafodwyd y ddeiseb hon gan y Pwyllgor ar 23 Chwefror 2016 o dan Eitem 4 ar yr Agenda – Deisebau y cynigir y dylid eu cau, a chytunodd i gau’r ddeiseb.

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/05/2016