Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae'r flaenraglen waith yn nodi Biliau a chynigion cydsyniad deddfwriaethol y DU y mae'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ymwybodol ohonynt.

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/02/2014