Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Roedd y Prif Weinidog yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar gyfer gwaith craffu ar amrediad eang o faterion sydd o fewn cylch gwaith y Prif Weinidog.

 

Nid oedd y gwaith craffu hwn yn rhan o ymchwiliad penodol y Pwyllgor.

 

Bydd unrhyw bapurau neu eitemau o ohebiaeth unigol a drafodwyd fel rhan o’r gwaith craffu yn gysylltiedig â phynciau mwy penodol y cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliadau iddynt.

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/04/2021

Angen Penderfyniad: 22 Tach 2012 Yn ôl Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - Y Pedwerydd Cynulliad