P-04-430 : Y bwriad i gau Uned Mân Anafiadau Dinbych-y-pysgod

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni,  sydd wedi llofnodi isod,  yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau nad yw’r cynigion a amlinellir yn nogfen Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Eich Iechyd / Eich Dyfodol, sy’n cyfeirio at gau’r Uned Mân Anafiadau yn Ninbych-y-pysgod yn cael eu gwireddu a bod yr Uned Mân Anafiadau yn Ninbych-y-pysgod yn parhau ar agor.

Prif ddeisebydd:  Andrew James Davies

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  6 Tachwedd 2012

 

Nifer y llofnodion:  157  Casglwyd dros 581 o lofnodion gan ddeisebau cysylltiedig.

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;