P-06-1375 Cynnal etholiad Senedd yn gynnar

O dan ystyriaeth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Graham Bishop, ar ôl casglu 15,439 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Ar ôl i Mark Drakeford a’i blaid Lafur barhau i fethu, rydym yn gofyn am etholiad cynnar er mwyn inni gael cyfle i bleidleisio am blaid lywodraethu newydd yng Nghymru. Ymhlith methiannau Llafur Cymru mae’r ffordd y maent wedi ymdrin â’r pandemig covid, yn rheoli systemau addysg alwedigaethol Cymru a hefyd eu methiant diweddaraf… y terfynau cyflymder 20mya newydd sy’n cael eu cyflwyno yng Nghymru. Mae economi Cymru yn methu ac mae angen newid. Mae’n bryd inni gael arweinydd newydd yn y Senedd.

 

Gwybodaeth ychwanegol:

https://www.business-live.co.uk/opinion-analysis/labour-been-disaster-welsh-economy-25470185. 

 

Mae hyn fwy neu lai yn cwmpasu popeth er mai barn ydyw ac nid yw’n ffeithiol.

 

The Senedd Building

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Wrecsam
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/11/2023