SL(6)361 - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Cytundebau Masnach Ryngwladol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 22 Mai 2023

Fe’u gosodwyd ar: 23 Mai 2023

Yn dod i rym ar: 26 Mai 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Mehefin 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/05/2023

Dogfennau