P-06-1340 Atal newid y terfynau cyflymder i 20mya ar 17eg Medi

O dan ystyriaeth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Benjamin James Watkins, ar ôl casglu cyfanswm o 21,920 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Nid yw'r penderfyniad hwn yn gynrychioliadol o'r farn gyhoeddus ehangach ac o'r herwydd, nid yw'n ddemocrataidd i weithredu'r newidiadau. Dylai newid i gyfreithiau ffyrdd ar y raddfa hon fod yn destun pleidlais lawer ehangach neu o bosibl fel rhan o refferendwm yng Nghymru ar y mater.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae'r defnydd o dwmpathau cyflymder a pharthau 20 mya mewn ardaloedd adeiledig a ger ysgolion yn arfer a dderbynnir yn gyffredinol er mwyn diogelu plant ac oedolion. Gallai lledu'r mesurau hyn arwain at gynnydd mewn achosion o “gythraul gyrru" ac ymddengys nad yw, ar hyn o bryd, yn ddim mwy na llif refeniw i bobl dalu dirwyon pan gânt eu dal yn goryrru (pan maen nhw'n teithio ar gyflymder diogel).

 

Nid wyf hyd yn hyn wedi gweld barn yn cefnogi'r newidiadau, rwyf wedi gofyn i lawer o bobl yn lleol ac wedi darllen y sylwadau a adawyd gan lawer o bobl ar-lein. Yr ymateb negyddol i'r newidiadau oedd yr ysgogiad i greu'r ddeiseb yma.

 

Bydd y newidiadau cyflymder newydd yn effeithio'n anghymesur ar amseroedd cymudo pobl sy'n teithio i’r gwaith ar y ffordd, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae'r rhan fwyaf o ffyrdd yn 30mya ar hyn o bryd ac nad oes ganddynt ffyrdd osgoi â chyfyngiadau cyflymder uwch.

 

A red and white sign with a number on it

Description automatically generated with low confidence

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Rhondda
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/05/2023