SL(6)349 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Diwygio) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 11 Ebrill 2023

Fe’u gosodwyd ar: 12 Ebrill 2023

Yn dod i rym ar: 3 Mai 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Mai 2023

Statws Adrodd: Technegol

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/04/2023

Dogfennau