CLA161 - Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) (Diwygio) 2012

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’i gwnaed ar:     20 Mehefin 2012

Fe’i gosodwyd ar: 22 Mehefin 2012

Yn dod i rym ar:     1 Awst 2012

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 2 Gorffennaf 2012

Statws adrodd:   Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014

Dogfennau