SL(6)328 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 1 Ebrill 2023

 

Mae SL(6)328 yn cymryd lle SL(6)323

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Mawrth 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 21 Mawrth 2023

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/02/2023

Dogfennau