SL(6)325 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023 - TYNNWYD YN ÔL

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 17 Mawrth 2023

Mae SL(6)325 yn cymryd lle SL(6)315

 

Mae SL(6)363 yn cymryd lle SL(6)325

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 

Statws Adrodd:

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/02/2023

Dogfennau