SL(6)305 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Diwygio) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 13 Rhagfyr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 15 Rhagfyr 2022

Yn dod i rym ar: 30 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Ionawr 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/12/2022

Dogfennau