SL(6)276 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 24 Hydref 2022

Fe’u gosodwyd ar: 25 Hydref 2022

Yn dod i rym ar: 30 Tachwedd 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Tachwedd 2022

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/10/2022

Dogfennau