Diwygio'r Senedd

Yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad gan y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd, cynhaliodd Pwyllgor Busnes ymgynghoriad i lywio ei waith o ystyried pedwar argymhelliad a wnaed gan y Pwyllgor Diben Arbennig, yn ymwneud yn benodol â:

 

·         Maint Llywodraeth Cymru;

·         Nifer y Dirprwy Lywyddion;

·         Nifer Comisiynwyr y Senedd; a

·         Chanlyniadau Aelod yn newid ei blaid wleidyddol.

 

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 1 Tachwedd 2022 ac arweiniodd at y Pwyllgor Busnes yn cyhoeddi ymateb ar ffurf adroddiad.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/10/2022

Ymgynghoriadau