SL(6)265 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 26 Medi 2022

Fe’u gosodwyd ar: 28 Medi 2022

Yn dod i rym  yn unol â rheoliad 1(3)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Hydref 2022

Statws Adrodd: Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/09/2022

Dogfennau