SL(6)257 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Diwygio Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 5 Medi 2022

Fe’u gosodwyd ar: 7 Medi 2022

Yn dod i rym ar: 30 Medi 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Medi 2022

Statws Adrodd: Technegol

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/09/2022

Dogfennau