Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012

Mae'r Gorchymyn drafft Corff Adnoddau Naturiol ar gyfer Cymru (Sefydlu) 2012 wedi osodwyd gerbron y Cynulliad ar 30 Mai 2012.

 

Mae'r Gorchymyn drafft yn ceisio sefydlu Corff Adnoddau Naturiol ar gyfer Cymru.

 

Mae'r Gorchymyn drafft wedi cael ei ddwyn ymlaen o dan y Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion am y cyfarfodydd lle y Gorchymyn drafft hwn wedi cael ei hystyried o dan y tab 'Cyfarfodydd' uchod.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Dogfennau