SL(6)236 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 (Diwygiadau Canlyniadol) (Arolygwyr Cymeradwy) (Cymru) 2022

 Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Gorffennaf 2022

Fe’u gosodwyd ar: 7 Gorffennaf 2022

Yn dod i rym ar: 28 Gorffennaf 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Medi 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF, 110KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/07/2022

Dogfennau