Ymchwiliad i Bolisi Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd hanesyddol

Diben yr ymchwiliad

Diben yr ymchwiliad hwn oedd rhoi cyfle i’r Pwyllgor gyfrannu at Strategaeth Amgylcheddol Hanesyddol arfaethedig Llywodraeth Cymru a’r gwaith i drafod sut y gallai swyddogaethau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru gael eu huno â swyddogaethau sefydliadau eraill, gan gynnwys Cadw. Bu’r Pwyllgor yn canolbwyntio yn benodol ar gyfeiriad polisi cyffredinol a blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru yn hyn o beth.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/12/2013

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu