SL(6)226 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Gorffennaf 2022 

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 224KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Gorffennaf 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/06/2022

Dogfennau