SL(6)210 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 9 Mehefin 2022

Fe’u gosodwyd ar: 13 Mehefin 2022

Yn dod i rym ar: 1 Awst 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Mehefin 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 95.0 KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/06/2022

Dogfennau