NDM8011 Dadl Fer

NDM8011 Joel James (Canol De Cymru)

Materion cudd sy'n effeithio ar bobl fyddar a phobl sy'n dioddef o golled clyw

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/06/2022