Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad ym mis Ebrill 2022 yn seiliedig ar adolygiad Archwilio Cymru o Daliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

 

Dywed Archwilio Cymru fod Taliadau Uniongyrchol yn fuddiol ar gyfer annog annibyniaeth pobl, ond bod awdurdodau lleol yn amrywio yn y ffordd y maen nhw’n rheoli’r taliadau a bod hyn yn arwain at anghysonderau yn y gwasanaethau ac anhawster o ran asesu gwerth am arian yn gyffredinol.

 

Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus yn trafod yr Adroddiad hwn yn haf 2022.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2022