NDM8013 Dadl: Adolygiad Blynyddol 2020-21 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

NDM8013 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi Adroddiad Effaith Cymru 2020-21 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Adroddiad Effaith Cymru 2020–21

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/05/2022