TB Buchol

Inquiry5

 

A group of cows in a fenced in pasture

Description automatically generated with medium confidence

 

Cytunodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig i wneud darn byr o waith ar TB mewn Gwartheg yng Nghymru. Roedd ffocws y gwaith hwn ar gynllun adnewyddu arfaethedig Llywodraeth Cymru o’i strategaeth dileu TB mewn gwartheg.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid ar 28 Ebrill 2022

 

Adroddiad:

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad - Adnewyddu Rhaglen Ddileu TB Buchol Cymru (PDF 243KB) ar 20 Mai 2022.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/05/2022

Dogfennau