NDM8002 Dadl Fer

NDM8002 Gareth Davies (Dyffryn Clwyd)

Gwella mynediad at ofal iechyd

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/05/2022