Ffyrdd o weithio

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Comisiwn;