SL(6)198 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Awdurdodiadau) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 25 Ebrill 2022

Fe’u gosodwyd ar: 27 Ebrill 2022

Yn dod i rym ar: 20 Mai 2022


Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Mai 2022

Statws Adrodd: Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/04/2022

Dogfennau