SL(6)197 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 25 Ebrill 2022

Fe’u gosodwyd ar: 27 Ebrill 2022

Yn dod i rym ar: 20 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Mai 2022

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/04/2022

Dogfennau