SL(6)199 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 25 Ebrill 2022

Fe’u gosodwyd ar: 27 Ebrill 2022

Yn dod i rym ar: 25 Mai 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Mai 2022

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/04/2022

Dogfennau