NDM7993 Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Economi Cymru

NDM7993 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod y Senedd:

Yn gresynu at stiwardiaeth wael economi Cymru gan Lywodraethau olynol Cymru.

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/04/2022