Costau byw

Sesiwn thematig hyd awr a hanner, lle cafodd y Pwyllgor y cyfle i ofyn y Prif Weinidog cwestiynau ar y cynnydd yng nghostau byw a sut mae’r Llywodraeth yn ymateb.

Cafodd erthygl Ymchwil y Senedd ei gyhoeddi, sy’n cyffwrdd ar y materion a chyflwynwyd yn y cyfarfod ar 31 Mawrth 2022.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/03/2022