SL(6)179 - Rheoliadau Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Aelodaeth a Gweithdrefn) (Diwygio) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Mawrth 2022

Fe’u gosodwyd ar: 11 Mawrth 2022

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 335KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2022

Dogfennau