SL(6)173 - Rheoliadau Arolygon Etholiadau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 3 Mawrth 2022

Fe’u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2022

Yn dod i rym: 28 Mawrth 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 96.6KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2022

Dogfennau