SL(6)167 - Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Anheddau Gwag Hirdymor ac Anheddau a Feddiennir yn Gyfnodol) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 1 Ebrill 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 122KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 22 Mawrth 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/03/2022

Dogfennau