Iechyd menywod a merched

Inquiry2

 

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi nodi iechyd menywod fel mater o flaenoriaeth i’w drafod yn ystod y Senedd hon.

Tynnwyd sylw at y diffyg cynllun iechyd penodol i ‘fenywod a merched’ gan nifer o’r rhai a ymatebodd i’n hymgynghoriad ar flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd.

 

Rhoddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ymrwymiad yn ystod ein gwaith craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 ar 13 Ionawr 2022 i ddatblygu cynnig iechyd menywod a rhoi ffocws gwirioneddol ar faterion iechyd menywod.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gychwynnol gyda rhanddeiliaid allweddol ar 10 Mawrth 2022 i ymchwilio i’r dystiolaeth ar gyfer cynllun iechyd menywod a merched, a’r hyn y dylai ei gynnwys.

 

 

Dyma’r gwaith a wnaed hyd yma:

 

Ø  Ar 10 Mawrth 2022, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth lafar gyda Chlymblaid Iechyd Menywod Cymru.

Ø  Ar 25 Mawrth 2022, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y datganiad ansawdd iechyd menywod a merched a’r cynllun cysylltiedig.

Ø  Ar 11 Mai 2022, ymatebodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i lythyr y Pwyllgor.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/02/2022

Dogfennau