SL(6)149 - Rheoliadau Wyau (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 4 Mawrth 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Chwefror 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 97.3KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 1 Mawrth 2022

Canlyniad: Derbyniwyd y cynnig

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/02/2022

Dogfennau