SL(6)147 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 27 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 27 Ionawr 2022

Yn dod i rym: 6.00 a.m. ar 28 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Chwefror 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 134KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/01/2022

Dogfennau