P-06-1253 Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

O dan ystyriaeth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Hope Rescue, ar ôl casglu cyfanswm o 35,101 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Yng Nghymru, mae gennym un trac rasio milgwn annibynnol sy’n cynnal rasys unwaith yr wythnos. Ers mis Ebrill 2018, mae Hope Rescue a’u partneriaid achub wedi derbyn bron 200 o filgwn dros ben o'r trac hwn, ac roedd 40 o’r rhain wedi dioddef anafiadau. Mae cynlluniau ar waith i’r trac ymuno â Bwrdd Milgwn Prydain Fawr, a fyddai’n arwain at gynnal rasys bedair gwaith yr wythnos a chynnydd sylweddol yn nifer y cŵn dros ben ac anafiadau. Mae rasio milgwn yn greulon yn ei hanfod, a phrin yw’r warchodaeth gyfreithiol sydd gan filgwn. Mae eisoes wedi'i wahardd ym 41 o daleithiau UDA.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae grwpiau ymgyrchu wedi casglu data a thystiolaeth o lefelau lles gwael yn rasys milgwn y DU.

 

Alliance Against Greyhound Racing: https://www.aagr.org.uk/category/why-is-greyhound-racing-cruel/

 

Y Gynghrair yn Erbyn Chwaraeon Creulon: https://www.league.org.uk/greyhound-racing 

 

Cafwyd erthyglau yn y wasg hefyd ac ymchwiliadau cudd i rasio milgwn hefyd:

RTE Investigates: Greyhounds Running For Their Lives

https://www.youtube.com/watch?v=ZYTb2qBjlMM 

 

Panorama investigates: Doping and rigging bets

https://www.youtube.com/watch?v=I0p0bHSkIAk

 

https://www.theguardian.com/sport/2021/jun/26/activists-renew-calls-to-end-greyhound-racing-as-400-die-despite-lockdowns 

 

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/greyhounds-being-shipped-pakistan-illegal-23765480  

 

https://www.thesun.co.uk/news/13086085/british-greyhounds-racing-dogs-mass-graves-bolt/ 

 

Bydd deiseb ddiweddar yn cael ei thrafod yn Senedd y DU ar ôl iddi gasglu 104,882 o lofnodion.

https://petition.parliament.uk/petitions/554073 

 

 

A dog lying on a blanket

Description automatically generated with low confidence

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Ogwr
  • Gorllewin De Cymru

 

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/03/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau