SL(6)136 - Rheoliadau Addysg (Cymhwystra ar gyfer Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygio) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 17 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 19 Ionawr 2022

Yn dod i rym: 11 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 31 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 107KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/01/2022

Dogfennau