SL(6)127 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau ar gyfer Asesu yn y Cwricwlwm i Gymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 7 Ionawr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 11 Ionawr 2022

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) i (6)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Clir (PDF 104KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/01/2022

Dogfennau