SL(6)106 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 4) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 7 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 9 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Technegol (PDF 111KB) 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/12/2021

Dogfennau